SCHAFOTT / I AM - Split  7"
SCHAFOTT / I AM - Split  7"
SCHAFOTT / I AM - Split  7"
SCHAFOTT / I AM - Split 7"


HRR 724, ltd 300, black vinyl, insert

SCHAFOTT:
Nemesis - Bass
Assassor - Drums, Vocals
Wraith - Guitars
Molester - Guitars
I AM:
S. - Gitarre, Gesang
A. - Gitarre, Bass, Gesang
C. - Schlagzeug

A: SchafottB: Der große Gleichmacher


AVAILABLE